KIM TEN TUSSCHER
Fantasy waarin het onderscheid tussen goed en kwaad niet makkelijk te maken is. Kims boeken worden door een breed publiek gewaardeerd.