KLUGER HANS - LITERAIR TIJDSCHRIFT
Kluger Hans is een in 2008 opgericht literair tijdschrift. In 2014 is de redactie volledig vernieuwd en is het blad zich gaan richten op jong talent. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, daarnaast publiceren we ook literair werk online en organiseren we evenementen onder de naam 'literaire schurft'.

In het tijdschrift publiceren we nieuwe verhalen, poëzie en essays. Kluger Hans focust zich op jong talent. We kiezen teksten die een eigenzinnig en authentiek perspectief op de wereld kunnen geven. Ze prikkelen de verbeelding, stimuleren de verwarring en bevorderen de verwondering.

In onze nummers wordt er nadrukkelijk gezocht naar thema’s met een maatschappelijke inslag. Het papieren blad bevat naast een thematische invalshoek altijd vrije bijdragen. Als literair tijdschrift kenmerkt Kluger Hans zich door zijn keuze voor maatschappelijke betrokkenheid en artistieke vorm en inhoud. We bieden de nieuwsgierige lezer een blik op literatuur ver van de gevestigde namen, omdat we ervan overtuigd zijn dat er in de marge de interessantste dingen gebeuren.