RICHARD KOEKKOEK
Binnenkort verschijnt mijn thriller ‘Europa draait door’ met als ondertitel:
‘Vluchtelingen afgeslacht 24/7 Parijs – Brussel – Keulen – Stockholm’
Het onderwerp is delicaat maar actueel, besef ik. Ik benadruk dat dit een fictief verhaal is maar het kan morgen gebeuren. De thriller is romanvorm geschreven. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel boekenlezers nieuwsgierig hier naar zijn. De cover roept spanning op. Op drie mei ben ik live op RTV Papendrecht in een boekbespreking. Hebban plaatst een interview met mij over haar website.


Richard Koekkoek schreef ondermeer voor diverse bladen van Wegener en uitgeverij Maasland. Vorig jaar verscheen zijn roman Bloedkus. Hij werkte als freelance journalist in Israël, Estland en Scandinavië.

Meer over mij zie s.v.p. : http://www.richardkoekkoekschrijft.nl