WOUTERTJE PIETERSE PRIJS
Actuele en historische informatie over de Woutertje Pieterse Prijs met onder meer alle juryrapporten, foto’s van prijsuitreikingen, de tekst van veel Woutertje Pieterse lezingen, geluids- en/of beeldopnames van uitvoeringen van het ‘Rooverslied’, gratis lesmateriaal voor kinderen in het basisonderwijs en leerlingen in het voortgezet onderwijs en een mooi jubileumboek (pdf) bij alle tot 2012 bekroonde boeken, dankzij Lira Fonds en Stichting Lezen. De website is vooral bedoeld voor (aankomende) leerkrachten, ouders, grootouders en verzorgers van kinderen van 3 tot 15+ en studenten.